تعویق جشنواره ملی عکس معدن
هنرمندان و همراهان گرامی بدینوسیله به اطلاع می رساند اولین جشنواره عکس معدن خانه معدن ایران با توجه به مشکلات ایجاد ...