8 PM
4% امتیاز

۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بازدید : 9 نظرات : 3

https://1pix.ir/i/aa00
دسته بندی : مفهومی

8 PM

کاربر مهمان
جواد شیدا
جواد شیدا
زمین

ساعت بیست و چهار

تنها برای یک لحظه

معلق بین دیروز و امروز

ازچرخش به دور خودش

باز می ایستد...

نفسی عمیق

خستگی را میراند

ازتن کهن سال خود...

همه چیز سرجا خودش

آدم هایی که دودستی

دنیایشان راچسبیده اند

مبادا سقوط کنند

از لحظه ای به لحظه ای دیگر...

آب از آب هم تکان نمی خورد

حتی اهرام ثلاثه

پراز راز درخواب

اینجا کسی

تحویل یک لحظه ی نورا

جشن نمی گیرد...
پگاه محمدی
پگاه محمدی
مرگ زمان؟
خوردن زمان؟
یک روز زمان را خوردیم؟ :دی

راستی چطور میشود اگر کمی با المان ها و زبان، بازی کنیم-از زاویه ی دیگری نگاه کنیم-؟ انسان هایی که یک به یک میمیرند و خوراک زمان میشوند؟؟؟
فواد اشتری
فواد اشتری
بسیار عالی !
من واقعا لذت بردم ! آفرین بر فکر و خلاقیت شما !