no title
66% امتیاز

۱۳۹۳/۰۷/۲۴

بازدید : 9 نظرات : 3

https://1pix.ir/i/aduv

no title

کاربر مهمان
مصطفی سربازی
مصطفی سربازی
با سلام
عکستون ایده خوبی داره برای نمایش درون ولی اجزایی بنظرم کم داره و الان حداکثر آن چه میدانیم را میبینیم و نه آن چه شما میدانید و ما نمیدانیم.
فرهاد افشین
فرهاد افشین
عکس،با تکیه بر فرم و همچنین مفهوم،سعی در القای حس درون دارد. در این راستا بیش از موفقیت عکس،در نشان دادن مفهوم درون ، از لحاظ بصری و استفاده از اشکال و خطوط هندسی بوده است و نگاه به درون ،یک اجرای تکراری بشمار میرود.
بهتر بود،در متقارن کردن عکس از لحاظ تصحیح چرخش و همچنین برش ها،دقت بیشتری اعمال میشد.نور در کناره راست و چپ متقارن و هم اندازه نیست که در اینگونه اجراهای متقارن،یک نقیصه بشمار میرود.
بیتا کهنمویی
بیتا کهنمویی
دست مریزاد