فرشتگان سفید پوش
65% امتیاز

۱۳۹۸/۱۱/۲۵

بازدید : 9 نظرات : 1

https://1pix.ir/i/aua4

فرشتگان سفید پوش

زنان چادر سفید ورزنه در روز جهانی تالاب ها جهت حمایت از تالاب گاوخونی تجمع کرده اند

کاربر مهمان
اصغر خوش خلق
اصغر خوش خلق
ادیت عکس به مجسم کردن واقعیت این مستند خاتمه داده است. روابط بین اجزا از نشانه الله تا چادر های سفید بدون توجه به موضوع عکاس فضایی با مفاهیم ایدئولوژیک پدید آورده است.