Under the Tower
65% امتیاز

۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱۵:۵۴

بازدید : 5 نظرات : 1

Under the Tower

...

کاربر مهمان
ایمان دیناروند
ایمان دیناروند
استفاده مناسب از المان انسانی برای نمایش عظمت بنا و قرار دادن او در سمت چپ تا از سنگین شدن نیمه راست بخاطر باریکه نور جلوگیری شود