توضیحات این مجله در توصیف شرایط و تفاوتهایش: برخلاف سایر مجلات عکاسی، اسمارت عکاسی دارای نام هایی است که مترادف با تعریف و شناسایی معیارها در صنعت عکاسی و تصویر بوده است. ما نه تنها اهمیت این هنر شگفت‌انگیز را درک می‌کنیم، بلکه در معرفی اولین و بهترین فن‌آوری‌های جهان به این بخش از عکاسی و فرهنگ

ان نیز مؤثر بوده‌ایم. در نهایت، یکی از جنبه‌هایی که ما را متمایز می‌کند، بررسی‌های بی‌طرفانه و واقعی ما در تجهیزات است که نه تنها به عکاسان کمک کرده تا ابزارهای ضروری خود را انتخاب کنند، بلکه منبعی برای بازخورد سازنده برای تولیدکنندگان نیز فراهم کرده است.

 

Smart Photography - Vol. 18, Issue 4, July 2022