آثار الک سوث ریشه در سنت عکاسی آمریکایی دارد که واکر ایوانز آن را "سبک مستند" نامیده است. سوث با توجه به اسطوره‌ها و پدیده های عجیب و غریبی که جوامع از هم گسسته آمریکا را تکثیر می‌کند، غریزه‌ای برای رابطه بین روایت و استعاره دارد. وضوح صدای او مقایسه های بسیاری را با ادبیات انجام داده است، اما او معتقد است که عکاسی پراکنده تر است. "بیشتر شبیه شعر است تا رمان." ... سوث می گوید: من عاشق پروسه گرفتن عکس، پرسه زدن در اطراف و یافتن چیزها شده ام. برای من این یک نوع اجرا به نظر می رسد. عکس سندی از آن اجراست.

گردآوری و ترجمه مجموعه کتابهای دیجیتال "بررسی زندگی و آثار عکاسان مگنوم" توسط کاربر گرامی سایت وانپیکس 1pix.ir  جناب آقای "محمود امیری" انجام شده.