بروس گیلدن متولد 1946 و مستقر در نیویورک یکی از مشهورترین عکاسان خیابانی عصر ما است. تصاویر او که به خاطر نماهای نزدیک و گرافیکی و غالباً رویارویی خود با استفاده از فلش مشهور است ، دارای درجه ای از صمیمیت است که در آثار او به امضا تبدیل شده است. گیلدن در رشته جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی پن تحصیل کرد ، اما دوره را به پایان نرساند. او  کارهای قابل توجهی را در هائیتی ، ژاپن ، مسکو ، فرانسه ، ایرلند و هند انجام داده است. گیلدن در بیکن نیویورک زندگی می کند. او در سال 1998 به Magnum Photos پیوست.

گردآوری و ترجمه مجموعه کتابهای دیجیتال "بررسی زندگی و آثار عکاسان مگنوم" توسط کاربر گرامی سایت وانپیکس 1pix.ir  جناب آقای "محمود امیری" انجام شده.