بیکه دپورتر متولد 1986بلژیک،  در سال 2009 مدرک کارشناسی ارشد عکاسی را در آکادمی سلطنتی هنرهای زیبا در گنت دریافت کرد. سه سال بعد ، هنگامی که تنها 25 سال داشت ، به عنوان نامزد عکسهای مگنوم انتخاب شد. و در سال  2016 به عضویت کامل درآمد. روابطی که دپورتر با موضوعات عکس هایش برقرار می کند پایه و اساس فعالیت هنری اوست. برخوردهای تصادفی نقطه شروع است و نحوه توسعه طبیعی این تعاملات مجموعه را دیکته می کند. چندین پروژه اخیر نتیجه این بوده است که دپورتر همیشه خود رسانه را زیر سوال می برد. دپورتر در پروژه در حال انجام  آگاتا Agata ، در مورد زن جوانی است که او را  در یک نوار استریپتیز در پاریس در اکتبر 2017 ملاقات کرد ، او علاقه خود را به پرتره سازی مشترک بررسی می کند. این نمونه ای از علاقه هنرمند به یافتن افرادی است که بتوانند در روایت داستان با او همکاری کنند. این داستانها همیشه تا حدی متعلق به او و تا حدی متعلق به آنها است.

گردآوری و ترجمه مجموعه کتابهای دیجیتال "بررسی زندگی و آثار عکاسان مگنوم" توسط کاربر گرامی سایت وانپیکس 1pix.ir  جناب آقای "محمود امیری" انجام شده.