کرنل کاپا ، کرنل فریدمن در خانواده ای یهودی در سال 1918 در بوداپست مجارستان متولد شد. در سال 1936 ، او به پاریس رفت ، جایی که برادرش آندره (روبرت کاپا) به عنوان عکاس خبری کار می کرد. کاپا تا سال 1937 به عنوان چاپگر برادرش کار می کرد ، سپس به نیویورک رفت تا به آژانس عکس جدید Pix بپیوندد. در سال 1938 ، او در اتاق تاریک Life شروع به کار کرد. به زودی اولین عکس او در نمایشگاه جهانی نیویورک در Picture Post منتشر شد.

در سال 1946 ، کرنل پس از خدمت در نیروی هوایی ایالات متحده ، عکاس کارکنان Life شد. پس از مرگ برادرش در سال 1954 ، او به مگنوم پیوست ، و هنگامی که دیوید "سیم" سیمور در سوئز در سال 1956 درگذشت ، کاپا رئیس مگنوم شد ، این سمت تا سال 1960 ادامه داشت.

کاپا در سال 1954 یک مطالعه همدلانه و پیشگامانه در مورد کودکان معلول انجام داد و سایر مسائل اجتماعی مانند سن بالا در آمریکا را پوشش داد. او همچنین سنت دینی خود را بررسی کرد.

در حالی که برای Life کار می کرد ، کاپا اولین سفر از چندین سفر آمریکای لاتین خود را انجام داد. این کتابها تا دهه 1970 ادامه یافت و در سه کتاب به اوج رسید ، از جمله کتابهای خداحافظی با عدن (1964) ، مطالعه تخریب فرهنگهای بومی آمازون.

کاپا کمپین های انتخاباتی جان و روبرت کندی، ادلای استیونسون و نلسون راکفلر و دیگران را پوشش داد. کتاب او در سال 1969 با عنوان "نژاد جدید در وال استریت" مطالعه ای برجسته در مورد نسلی از کارآفرینان جوان بی رحم بود که مشتاق کسب درآمد و هزینه سریع آن بودند.

در سال 1974 ، کاپا مرکز بین المللی عکاسی تأثیرگذار شهر نیویورک را تأسیس کرد ، که سالها بیشتر انرژی قابل توجه خود را به عنوان مدیر آن اختصاص داد.

 

گردآوری و ترجمه مجموعه کتابهای دیجیتال "بررسی زندگی و آثار عکاسان مگنوم" توسط کاربر گرامی سایت وانپیکس 1pix.ir  جناب آقای "محمود امیری" انجام شده.