هنرمندان و همراهان گرامی
بدینوسیله به اطلاع می رساند اولین جشنواره عکس معدن خانه معدن ایران با توجه به مشکلات ایجاد شده و عدم دسترسی برای علاقمندان به شرکت در جشنواره تا اطلاع ثانوی به تعویق می افتد.
امید است بتوانیم در آینده ای نزدیک و با مهیا شدن شرایط برگزاری، اولین جشنواره عکس معدن خانه معدن ایران را به صورتی شایسته برگزار نماییم.
 
با تشکر
روابط عمومی خانه معدن ایران