32
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1391/06/12
  • محل سکونت : اصفهان
از سال 1384 وارد دنیای عکاسی دیجیتال شدم..... بخش مهمی از ثبت هایم را برای تدریس در رشته شیمی به کار می برم . این ثبت ها بیشتر در زمینه ی بر هم کنش نور و رنگ است.....امافراتر از این ، عکاسی به یک نیاز معرفتی - روانی برای من تبدیل شده و بدون آن نمی توانم زندگی کنم