6
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1394/01/18
  • محل سکونت : تهران خ گلبرگ شرقی خ
- برگزاری نمایشگاه انفرادی در گالری کمال الدین بهزاد فروردین ماه 1393 - نمایشگاه گروهی عکاسان فعال محیط زیست با عنوان \"تنوع زیستی ، شریان زندگی\" در ایستگاه مترو ولیعصر 19 خرداد 1394 - نمایشگاه گروهی 1Pix در تاریخ 11 دی ماه 1394 - نمایشگاه گروهی جشنواره رشد در تاریخ 1395 - نمایشگاه گروهی قاب های سفید 19 و 20 اسفند 1395 (با یک عکس منتخب) - نمایشگاه گروهی قاب های سفید 24 و 26 اسفند 1396 (با دو عکس منتخب)