15
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1394/08/14
  • محل سکونت : تهران
عکاس تجربی منتقد هنری نویسنده و بازیگر تئاتر قواعد عکاسی را خوانده ام اما زیاد پای بند شان نیستم. در بحث نقد اهل تعارفات نیستم