22
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1393/02/15
  • محل سکونت : اصفهان
کارشناس نرم افزار
10 سال سابقه گرافیک و طراحی
4 سال سابقه عکاسی به طور جدی
پذیرش در جشنواره عکس ملی طبیعت ایران 1392
جشنواره امید راهیابی به نمایشگاه1393
جشنواره ایران زمین (میراث فرهنگی) با چند پذیرش 1393
راهیابی به نمایشگاه و کتاب جشنواره رژان 1393
روبان افتخار از جشنواره پی اس ای آمریکا در بخش سفر با 4 پذیرش 2014
8پذیرش در جشنواره بین المللی خیام 2014