0
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1390/09/07
  • محل سکونت : اهواز
عکاس اماتور خودآموخته-کارشناس فرآیند و طراح تصفیه خانه-شاغل در شرکت مهندسی مشاور انهار جنوب-متاهل پدر دو دختر گل 12 و 3 ساله