0
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1389/10/30
  • محل سکونت : تهران
کارشناس نقاشی از دانشگاه شهید باهنر کرمان-دانشکده هنر و معماری صبا-فعالیت در زمینه عکاسی از سال 75