35
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1389/10/03
  • محل سکونت : تربت حیدریه
بسمه تعالی
-عضو انجمن عکاسان تربت حیدریه
-عضو انجمن عکاسان ایران
- دبیر اولین جشنواره عکس بسیج هنرمندان شهرستان تربت حیدریه 1390
-دبیر نخستین جشنواره عکس فضیلت تربت حیدریه 1392
-عکاس خبری روزنامه صبح امروز بیرجند در سال 1387
-عکاس خبری نشریه پیام ولایت تربت حیدریه از سال 1388 تا اکنون
-عکاس خبری دو هفته نامه ندای تربت از سال 1391 تا اکنون
-برپائی نمایشگاه عکس گروهی گردشگری بهار1389
-برپائی نمایشگاه عکس گروهی عاشورائی 1388
برپائی نمایشگاه عکس انفرادی با راهیان نور خرداد 1390
برپائی نمایشگاه عکس انفرادی با موضوع آزاد شهریور 1390
*برپائی نمایشگاه انفرادی با موضوع آزاداسفند1390
--------------------------------------------------------------------
*کسب مقام اول جشنواره عکس تربت حیدریه سال 1386
*راهیابی به نمایشگاه عکس موبایلی رشت 1387
*راهیابی به نمایشگاه هفتمین جشن تصویر سال 1388
*راهیابی به نمایشگاه جشنواره عکس لحظه های عاشورائی مشهد 1389
*راهیابی به نمایشگاه جشنواره عکس سفره های افطار 1389
* کسب مقام اول سومین جشنواره عکس فیروزه تبریز 1389
*راهیابی به نمایشگاه جشنواره عکس گندم-آرد -نان 1389
*راهیابی4 عکس از 20 عکس منتخب به نمایشگاه جشنواره عکس زعفران قائن 1389
*راهیابی به جشنواره عکس بین المللی منوریل مالزی 1389
* راهیابی به نمایشگاه سوگواره عکس عاشورائی دانشگاه شهید رجائی تهران و شایسته تقدیر 1389
*راهیابی 2 عکس به نمایشگاه چهارمین جشنواره عکس ما میتوانیم1389
*راهیابی 2 عکس به نمایشگاه جشنواره عکس عاشورائی جوشش رنگها شورش دلها خانه عکاسان ایران 1389
* راهیابی به نمایشگاه هشتمین جشن تصویر سال 1389
*راهیابی به نمایشگاه و اکسپو نور سال 1389
*راهیابی به نمایشگاه دومین جشنواره فرش دستباف 1389
*کسب مقام دوم مسابقه عکس بهمن ماه دوربین نت با موضوع برف 1389
*راهیابی به نمایشگاه عکسهای برتر سال آژانس عکس خبری ایران دوربین نت 1389
* شایسته تقدیر از جشنواره سراسری عکس نماز آبشار رحمت الهی مازندران 1390
* کسب مقام چهارم سومین جشنواره عکس مترو و مردم 1390
* راهیابی 3 عکس به سومین سوگواره لحظه های عاشورائی مشهد 1390
*راهیابی به نمایشگاه اولین جشنواره عکس جلوه های آب اصفهان 1390
*راهیابی 2 عکس به نمایشگاه دومین جشنواره عکس حوزه 1390
*راهیابی 7عکس به نمایشگاه اولین جشنواره راهیان نور( ققنوس) 1390
*کسب مقام دوم جشنواره سراسری عکس راهیان نور( ققنوس) 1390
* راهیابی 3عکس به نمایشگاه سومین جشنواره عکس سفره های هفت سین 1390
*عکاس برتر سومین جشنواره عکس سفره های هفت سین 1390
*راه یابی به نمایشگاه عکس نیایش و ستایش مشهد 1390
*راه یابی به نمایشگاه سومین جشنواره سراسری عکس رضوی 1390
*راه یابی ه به دومین جشنواره جهانی هنر مقاومت 1390
*راه یابی به جشنواره عکس صنعت و نفت 1390
*راه یابی 6 عکس به اولین جشنواره ملی عکس بیرجند در قاب ایران1390
*راه یابی 4 عکس به نمایشگاه آثار منتخب اردوی راهیان نورهنرمندان خراسان رضوی - مشهد 1390
*راهیابی 2 عکس به نمایشگاه چهارمین جشنواره سراسری عکس سفره های افطار 1390
*کسب مقام اول چهارمین جشنواره سراسری عکس سفره های افطار 1390
*راهیابی به نمایشگاه سومین جشنواره ملی عکس زمان (گرانتر از طلا)1390
*شایسته تقدیر از دومین جشنواره بین الملی عفاف و حجاب 1390
*کسب مقام اول ششمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت در بخش فرهنگ و هنر آذر 1390
*کسب مقام اول ششمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت در بخش اقتصادی آذر 1390
*کسب مقام اول ششمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت در بخش موبایل آذر 1390
*برگزیده در 3 مسابقه گرانتر از طلا با موضوعات عاشورا –فضای شهری –گردشگری1390
*راه یابی به نمایشگاه تجسمی یادواره هنری تجلی بصیرت1390
*راهیابی 7 عکس به نخستین جشنواره قاب بیداری مشهد 1390
*کسب مقام اول نخستین جشنواره قاب بیداری مشهد 1390
*راه یابی 3 عکس به نمایشگاه چهارمین جشنواره سراسری هنر و معرفت کرمان 1390
*کسب مقام اول چهارمین جشنواره سراسری هنر و معرفت کرمان 1390
*شایسته تقدیر از نخستین سوگواره عکس دست های عاشورایی (پروپرشیا)1390
*راه یابی 3عکس به نمایشگاه سومین سوگواره ملی 72 راوی آسمان خراسان جنوبی 1390
*کسب مقام اول سومین سوگواره ملی 72 راوی آسمان خراسان جنوبی 1390
*راه یابی 3 عکس به نمایشگاه چهارمین جشنواره ملی عکس مشهد1390
*راه یابی 3 عکس به نمایشگاه عکس سومین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری1390
*کسب مقام سوم سومین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری1390
*راهیابی به نخستین جشنواره سراسری قاب بیداری بوشهر 1390
*کسب مقام دوم جشنواره عکس حدیث انتظار البرز 1390
راه یابی 4 عکس به نمایشگاه چهارمین سوگواره عکس عاشورایی البرز 1390
*کسب مقام دوم چهارمین سوگواره عکس عاشورایی البرز 1390
*برگزیده نخستین فراخوان سالانه عکس ایران مشهد 1390
*راهیابی به نمایشگاه نهمین جشن تصویر سال 1390
*راهیابی به نمایشگاه عکس میقات الرضا(ع) مشهد1390
*راهیابی 3 عکس به نمایشگاه نهمین جشنواره ره آورد سرزمین نورخرمشهر1390
*کسب مقام سوم نهمین جشنواره سراسری عکس راهیان سرزمین نورخرمشهر 1390
*کسب عنوان برتر جشنواره عکس عاشورائی فرهنگ سرای خاوران تهران 1390
*راهیابی به نمایشگاه عکس دوازدهمین دو سالانه عکس ایران1390
*راهیابی 5 عکس به نمایشگاه دومین جشنواره سراسری عکس آن سمنان 1391
*کسب مقام اول دومین جشنواره سراسری عکس آن در بخش نماز و نیایش سمنان 1391
* شایسته تقدیر نهمین سوگواره سراسری عکس با عاشورائیان زنجان1391
*کسب مقام اول سومین جشنواره بین‌المللی عکس نماز و نیایش تبریز 1391
*برگزیده چهارمین جشنواره سراسری عکس سفره های هفت سین 1391
*راهیابی 6 عکس به دومین جشنواره سراسری عکس بیرجند در قاب 1391
*شایسته تقدیر و راهیابی 5 عکس به نخستین جشنواره آب و زندگی تربت حیدریه1391
*کسب مقام اول جشنواره سراسری عکس شهر آسمان و راهیابی 3عکس به نمایشگاه 1391
*راهیابی 2 عکس به نمایشگاه چهارمین جشنواره سراسری عکس رضوی 1391
*راهیابی به نخستین جشنواره بین المللی عکس رژان1391
*راهیابی به نمایشگاه پنجمین جشنواره سراسری عکس سفره های افطار 1391
*راهیابی 2 عکس به نمایشگاه نقش واره عشق و حماسه 1391
*راهیابی 2 عکس به نمایشگاه پنجمین جشنواره ملی عکس مشهد 1391
*راهیابی 4 عکس به نمایشگاه نخستین جشنواره سراسری عکس قرآنی آیات مازندران (ساری)1391
*مقام اول سومین جشنواره عکس آن در بخش **تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی**1392
*راهیابی2 عکس به نمایشگاه دومین جشنواره عکس تسنیم مشهد 1392
*مقام اول نخستین جشنواره عکس تابش (رمضان) 1392
*مقام دوم ششمین جشنواره عکس سفره های افطار 1392