0
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1389/10/02
  • محل سکونت :
من : محمد علي به ابادي بازنشسته بانک مرکزی ومولف کتابهای 1-بیست سال قانونگذاری درایران 2-اشنائی جامع باقران کریم 3-کتاب پرسش وپاسخ در باره هزار نکته قرانی 4- کتاب بلاگرها (آشنائی باسرویس دهندگان وبلاگ رایگان) وبیش از 50کتاب منتشره دراینترنت کاربرملی وبین المللی ایران