6
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1389/11/27
  • محل سکونت : تبریز
عضو خانه عکاسان تبریز از سال 88
عضو انجمن هنر عکاسی استان آذربایجان شرقی از سال 88
برگزیده جشنواره سراسری جهان بدون مرز (مشهد-1388)
برگزیده اولین جشنواره ملی جوان ایرانی (تهران-1389)
برگزیده2 اثردر سومین جشنواره سراسری فیروزه(تبریز-1389)
برگزیده مسابقه اندیشه و عکاسی ( تهران-1389)
برگزیده مسابقه عکس دامپزشکی ( تهران-1390)
برگزیده جشنواره بین المللی تجسمی فجر (تهران -1390)