16
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1390/04/21
  • محل سکونت : مازندران
کسب رتبه اول جشنواره عکس گندم سماء بخش چلاو/ کسب رتبه اول جشنواره عکس گندم سماء بخش بافت قدیم شهر آمل/ کسب رتبه اول جشنواره عکس امام و شهداء سال 1390 / کسب رتبه اول جشنواره ^34^تی تی^34^ / کسب رتبه دوم جشنواره عکس محیط زیست استان مازندران / کسب رتبه سوم جشنواره عکس قاب بیداری / کسب رتبه سوم جشنوواره عکس بلده 91 / راهیابی به چندین نمایشگاه داخلی