1
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1391/11/21
  • محل سکونت : تهران
لیسانس حقوق قضایی

شروع به عکاسی در سال 89
راهیابی به نمایشگاه عکس آثار باستانی ری و دریافت لوح تقدیر در سال 90
راهیابی به جشنواره عکس شمسه و دریافت لوح تقدیر در بهمن 90
راهیابی به جشنواره شمسه استان تهران و دریافت لوح تقدیر در اسفند 91
راهیابی به نمایشگاه گروهی تهران دارلخلافه در سال 92