7
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1390/10/06
  • محل سکونت : اراک
عکاس ازاد و نجومی - مدرس عکاسی در دانشگاه ها و موسسات هنری - موسس گروه هنری روشا - مدیر سرویس خبری مرکزی فوتو و ...