0
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1390/10/17
  • محل سکونت : خرم آباد
فراگیری عکاسی سال 1390
دارای مدرک بین المللی عکاسی عمومی و دیجیتال سال 1390
دارای مدرک تصویر برداری انجمن سینمای جوان
راهیابی به دومین جشنواره ملی عکس ایران شناسی 1391
راهیابی به جشنواره ملی ریحانه 1391
حضور در نمایشگاه آنلاین عکس های برتر دوربین نت 1392
راهیابی به سومین جشنواره پارس کنون و حضور در نمایشگاه آنلاین 1392
حضور در نمایشگاه هفته فیلم و عکس انجمن سینمایی جوان 1393
راهیابی به جشنواره بین المللی عکس امارات 2012