0
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1390/05/22
  • محل سکونت : jتهران
چیزی مثلا در مایه های یک پر هستم
کنده شده از بال یک پرواز مرتفع
دارم حرکت سیب را آهسته تکرار می کنم
تنها رقصی که یادم رفته فراموشی ست
و شاید برای همین
هنوز به زمین نرسیده ام.