0
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1393/02/04
  • محل سکونت : tehran
دو نوع عکاس وجود دارد: گروه نخست برای یک مجله عکس می گیرد تا چیزی عایدش شود، و گروه دوم عایدی می آورد. من جز گروه دوم هستم. اعتقادی به شهرت زود هنگام ندارم. به کار مردی باور دارم که انسانیت خویش را توسعه می دهد، به مردی که از اتصال زمین و کیهان آگاهی دارد، مردی که اشتباهات را درک و پیشرفت های مردم گمنام را تحسین می کند. در راه باورهایم، همیشه ریسک نمودن را از راه های آسان موفقیت، بیشتر ستوده ام، چون که هنوز برای چنین زندگی پر مخاطره جوان و پر انرژی هستم. ترجیح می دهم نخست بخاطر ایده و دوم بخاطر توانایی چشمم در متفاوت دیدن بازشناخته شوم. شاید فکر کنید با این نوع طرز فکر هنوز پا روی زمین نگذاشته ام! اما اگر یک عکاس روزی بخواهد خودش را آنطور که هست معرفی کند حتما باید یک پله بالاتر بیاستد تا قادر به تعریف حقیقی آن جایگاه باشد.
ارنست هس. 30 نوامبر 1949