0
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت :
  • محل سکونت :
همیشه نوشتن بیوگرافی برایم سخت بوده، وقتی میگویند که یک سطر از خودم بنویسم انگار که قرار است از همه دنیا بنویسم ،
اما همیشه اعتقاد دارم که بیوگرافی من همین عکسهایی است که میبینید.
از گذشته تا به حال و شاید آینده!
اما در چند خط: انسانها را دوست دارم، جدا از هر رنگ و نژاد و مذهب و دین .
دوربینم را بخشی از زندگی میدانم!
عکسهایم را نشانی از زندگی!
و خودم را جزیی از زندگی!
به نظر من زندگی با تمام ناملایماتش آنقدر زیباست که میتوان دوستش داشت و رسالت یک عکاس مستند هم شاید ثبت لحظه ای از همین ناملایمات است تا بیننده را به سوی زیبایی زندگی سوق دهد.
به عبارت دیگر همیشه خوبی با وجود بدی است که معنا پیدا میکند .
نور در کنار تاریکی است که رنگ می آفریند .
شاید این عجیب ترین بیوگرافی باشد که شما خواندید.
اما در یک کلام من همان سوژه های عکسهایم هستم.
یک عکاس ساده