3
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1389/10/11
  • محل سکونت : کازرون
شروع عکاسی از سال 1386-روابط عمومی انجمن فیلم و عکس کازرون- شرکت در چند نمایشگاه گروهی-مقام برتر جشنواره منطقه ای عکس محرم 88 نورآباد-مقام برتر جشنواره استانی عکس طبیعت 89-راهیابی به ششمین جشنواره بین المللی فیلم وعکس دانشجویی خرداد 89-راهیابی به اولین جشنواره ملی ایثار و شهادت ایلام 88 -شایسته تقدیر سوگواره عکس محرم ارسنجان 89-راهیابی به جشنواره تصویر سال ایران-راهیابی و حضور در اکسپوی نور تصویر سال 89-برگزیده در تصویر برتر سال 89-راهیابی به جشنواره ملی تروریسم جهانی90 -راهیابی به سومین جشنواره سراسری عکس رضوی 90و راهیابی به چندین جشنواره استانی