3
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1390/05/05
  • محل سکونت : مشهد
دانشجوی رشته معماری دانشگاه باهنر کرمان
حضور در نمایشگاه گروهی^92^^92^^92^^92^^92^^92^^92^^34^آفتابگردان ها دعای نور میخوانند^92^^92^^92^^92^^92^^92^^92^^34^گالری سروش.شهریور 1389.مشهد
رتبه دوم جشنواره عکاسی معماری دانشگاه خیام مشهد.خرداد 1390
رتبه دوم مسابقه عکس ^92^^92^^92^^34^نیایش و ستایش^92^^92^^92^^34^ نگارخانه آرتین.مشهد.شهریور 1390
حضور در بخش مسابقه جشنواره های :
دومین وسومین جشنواره ملی عکس مشهد.
دومین دوره مسابقه عکس اسرار.سبزوار
اولین دوره مسابقه عکس موسسه گلستان علی.مشهد
ششمین جشنواره عکس اردیبهشت هرمزگان