0
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1390/05/27
  • محل سکونت : فارس
-راهیابی 2 عکس به نمایشگاه سومین دوره ملی قاب سرخ«بخش لارستان»
-راهیابی به نمایشگاه دوازدهمین جشن
تصویرسال دربخش : «ایران ما»
-راهیابی به نمایشگاه دومین دوسالانه عکس غارایران
- همکاری بااولین آژانس عکس خبری ایران دوربین نت
-راهیابی به نمایشگاه سیزدهمین جشن
تصویرسال دربخش : «ایران ما»
به عکاسی علاقه دارم و به عکس دیدن بیشتراز عکس گرفتن
دوربین PowerShot SX40 HS