6
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1391/11/18
  • محل سکونت : تربت حیدریه
حضور در جشنواره های مختلف از سال 1380 تاکنون
عضو انجمن عکاسان ایران
عضو انجمن عکاسان خراسان رضوی
بازرس انجمن عکاسان تربت حیدریه
مدرس انجمن سینمای جوانان ایران
مدرس دوره های عکاسی و تصویر برداری