6
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1389/09/30
  • محل سکونت : ساري
كاردان گرافيك وكارشناس مديريت فرهنگي واز سال 1375 با عكاسي آشنا شدم تشكيل نمايشگاه انفرادي و گروهي در داخل كشور وچند مورد خارج از كشور