13
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1391/11/19
  • محل سکونت : مشهد
کارشناسی معماری

سوابق:
حضور در نمایشگاه گروهی عکس «دیوار بهشت» ـ مشهد ـ آبان ۹۲
حضور در نمایشگاه گروهی عکس «بدون قاعده» ـ مشهد ـ بهمن ۹۲
حضور در نمایشگاه گروهی عکس سایت 1pix ـ تهران ـ تیر ۹۳
حضور در نمایشگاه گروهی عکس «یک قرار ساده ـ ۲» ـ مشهد ـ پاییز ۹۳
برنده نهایی در اولین مسابقه خصوصی عکس «دست دوم» ـ پاییز ۹۳
برگزیده در اولین جشنواره ملی عکس «معاری شهر فرهنگ» ـ زمستان ۹۴