0
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت :
  • محل سکونت :
عکاسی منظره و طبیعت را از سال 2005 به صورت حرفه ای آغاز کرده و بیشتر زمان خود را به ثبت مناظر کم نظیری از ایران که به ندرت ثبت شده اند اختصاص داده است.

ایشان هم اکنون در کنار عکاسی منظره، به نوشتن مقالات تخصصی عکاسی، آموزش و بر گذاری کارگاه های عکاسی طبیعت فعالیت دارد.