16
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1389/11/23
  • محل سکونت : تهران
دانشجوی ارشد عکاسی دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا
مترجم و نویسنده