7
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1389/12/12
  • محل سکونت : دبی
یک اثر برگزیده در جشنواره عکاسی 2012 Čakovec FOTOGRAFIJA کرواسی
۱۷ اثر برگزیده در دهمین جشنواره بین المللی Grand Canyon امریکا (2012)
۳ اثر برگزیده در نخستین جشنواره بین المللی عکاسی ALEKSINAC صربستان (2011)
۷ اثربرگزیده در سومین جشنواره بین المللی فنلاند (2011)
یک اثر برگزیده درنخستین جشنواره عکاسی آرکتیک نروژ (2011)
۸ اثر برگزیده و دیپلم افتخاردر سیزدهمین جشنواره عکس DELAWARE امریکا (2011)
یک اثر برگزیده درپنجمین جشنواره بین المللی OSIJEK کرواسی (2011)
۴ اثر برگزیده درنخستین جشنواره عکاسی NOVI SAD صربستان (2011)
۴ اثر برگزیده درسی و پنجمین جشنواره عکس CHILD صربستان (2011)
یک اثر برگزیده درهفتمین جشنواره بین المللی Swansea ولز (2011)
یک اثر برگزیده در سی وهفتمین جشنواره بین المللی Smethwick انگلستان (2011)
۳ اثر برگزیده در جشنواره انجمن عکاسی امریکا (PSA) در بخش CPID ، فتوژورنالیسم و سفر (2011)
۸ اثر برگزیده درهفتمین جشنواره عکس 2011 ROCK صربستان
یک اثر برگزیده درچهارمین جشنواره بین المللی عکاسی NARAVA اسلوونی (2011)
٥ اثر برگزیده در نخستین جشنواره عکاسی MIROC صربستان 2012


راهیابی به بخش نهایی دوازدهمین جشنواره دوسالانه ملی عکس ایران
راهیابی به بخش نهایی و نمایشگاه چهارمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر
کسب رتبه دوم در ششمین جشنواره عکس خبری دوربین . نت بخش بین الملل