28
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1389/10/06
  • محل سکونت : اردبیل
کارشناس ارتباط تصویری.مدرس عکاسی و تصویربرداری و گرافیک .هنرآموزهنرستانهای هنر اردبیل و سینما جوان.