1
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1389/10/08
  • محل سکونت : همدان
هیچ می دانی چرا چون موج٬ در گریز از خویشتن٬ پیوسته می کاهم؟ -زان که بر این پرده تاریک٬ این خاموشی نزدیک٬ آنچه می خواهم نمی بینم٬... و آنچه می بینم نمی خواهم..