2
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1389/11/12
  • محل سکونت : گرگان
سعی میکنم تا بهترین تفکر را در عکسهایم پیاده کنم. به بلندترین قله ها در عکاسی خبری فکر میکنم و تلاش برای بهتر شدن مهمترین مشغله من است