2
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1389/09/29
  • محل سکونت : تهران
نمایشگاه انفرادی با عنوان امروز ما در گالری دانشگاه علوم اقتصادی تهران
نمایشگاه انفرادی با عنوان اعتیاد در گالری سازمان ارشاد شهرستان آران و بیدگل
نمایشگاه انفرادی با عنوان تهران ۱۳۹۱ در گالری خاتم فرهنگسرای یافت آباد
نمایشگاه انفرادی با عنوان (من هم جزئی از آنها بودم ) در کافه گالری هفت
نمایشگاه گروهی عکس با عنوان چهار فصل یک سرزمین در فرهنگسرای بهمن
نمایشگاه گروهی جشنواره زمان اراک
نمایشگاه گرهی عکس شهریار
نمایشگاه گروهی عکس آسمان یک شهر
نمایشگاه گروهی تهران کاشی نو
نمایشگاه گروهی عکس با عنوان عاشورا در برج میلاد
دبیر انجمن عکس دانشگاه علمی کاربردی واحد ۴۸