0
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1390/08/18
  • محل سکونت : تهران
عکاسی لذت جانبی یک زندگی متحرک به سکون رفته است .
رشته تحصیلی طراحی گرافیک و در کنارش به عکاسی توجه زیادی نشون دادم.