2
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1390/09/01
  • محل سکونت : دیواندره
معلم.شروع عکاسی 8سال.رتبه سوم کشوردرجشنواره عکس رشد.برگزاری دونمایشگاه انفرادی.ویک نمایشگاه گروهی