0
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1389/12/12
  • محل سکونت : تهران
عکاس تجربی به مدت 14 سال، عضو انجمن نگاه خانه عکاسان ایران، شرکت در مسابقه های مختلف عکاسی، فعلا بطور حرفهای مشغول به عکاسی پوشاک...