19
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1389/12/12
  • محل سکونت : اصفهان
سال ها باید چیزی تق تق کند توی کاسه سرت تا که روزی قلم بدست بگیری و بکاوی اندرونت را و بریزی اش روی سپیدی کاغذ:شاید که تسلای خاطرت باشد. اما برای من که نوشتن را از یاد برده ام دوربین بدست گرفتن و چکاندن شاتر انگار همان قلم بدست گرفتن است . عکس گرفتن برای من حس خلق دنیایی است متفاوت با آنچه در آن زیست می کنم.دنیایی از آن خودم . دنیایی که شاید حوّلی باشد برای من ؛ دگرگونه ام کند و ببردم توی روزهایی که اصلن نبوده ام ، توی کوچه ای که هرگز نرفته ام یا شهری که هرگز نبوده.خیابانی که دوست داشته ام توی اش قدم بزنم یا خوابی که هرگز ندیده ام. دنیایی دیگر برای من : شاید که تسلای خاطرم باشد.
- سابقه عکاسی ۱۰ سال
- عضو اصلی کانون عکاسان ایران
- عضو اصلی کانون عکاسان اصفهان
- دبیر انجمن عکس شهرستان قاین(دو دوره)
- برگزیده مسابقه عکاسی بنیاد ایران شناسی
- برگزیده بخش عکاسی نخستین جشن جهانی نوروز
- برگزیده مسابقه نقد عکس دانشگاه فردوسی مشهد
- تدریس عکاسی دیجیتال در هنرستان های آموزش و پرورش
- برگزیده مسابقه عکاسی معنویت در معماری آرمانشهر تهران
- عکاس برگزیده جشنواره جلوه های آب
http://www.ali-saremi.com