16
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1389/11/19
  • محل سکونت : تهران
همواره در باورم عکاسی ستایشی از زندگی و در عین حال آغشته با مفهموم مرگ بوده است. عکاس، روزمرگی‌ها و دلموشغولی های زندگی‌اش را به مخاطبش پیشکش می‌کند، زندگی‌ای که به سوی مرگ می‌رود و اما به قول سارتر خود این هم زندگی است.