0
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1390/01/09
  • محل سکونت :
فعالیت هنری از سال 1375 در انجمن سینمای جوانان ایران. سا خت 36 فیلم مستند دارای مدرک کاردانی سینما شرکت در جشنواره های داخلی و خارجی . برگزاری 4 نمایشگاه گروهی عکس و یک نمایشگاه فردی.