0
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1389/09/30
  • محل سکونت : کرمانشاه
زمستان 1386 - کسب مقام دوم مسابقه یاد عاشورا از حوزه ی هنری استان کرمانشاه
اردیبهشت 1387 - گذراندن کلاس عکاسی در انجمن سینمای جوان
تابستان 1387 - کسب مقام دوم در مسابقه ی استانی عکس جنگل ها و مراتع کرمانشاه
پاییز 1387 - عضویت در انجمن عکاسان کرمانشاه
تابستان 1388 - عضویت در خانه ی عکاسان کرمانشاه
بهار 1389 - راهیابی یک تصویر به مسابقه ی نوروزی سایت عکاسی
بهار 1389 - تدریس انوع کلاس های آموزشی عکاسی و ویرایش در حوزه ی هنری و انجمن عکاسان کرمانشاه
تابستان 1389 - سمت رییس کمیته ی آموزش انجمن عکاسان کرمانشاه
تابستان 1389 - کسب مقام اول جشنواره ی سراسری سونی ، بخش طبیعت
پاییز 1389 - کسب مقام سوم جشنواره ی سراسری استاندارد و راهیابی سه اثر به این نمایشگاه
زمستان 1389 - سمت مدیریت سایت Photoweek.ir
زمستان 1389 - کسب مقام سوم جشنواره ی سراسری کودک و نیاز
زمستان 1389 - پذیرفته شدن هفت اثر در جشنواره جهانی پرتره صربستان
زمستان 1390 - پذیرفته شدن یک اثر در جشنواره ی سراسری کودک
بهار 1390 - تصویر منتخب در جشنواره ی سراسری سونی
بهار 1390 - پذیرفته شدن یک اثر در ششمین جشنواره ی بین المللی امارات
تابستان 1390 - راهیابی به نخستین جشنواره عکس تعاون
تابستان 1390 - پذیرفته شدن یک اثر در هفتمین جشنواره بین المللی راک صربستان
تابستان 1390 - پذیرفته شدن پنج اثر در جشنواره بین المللی عکس کودک صربستان