0
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1389/11/10
  • محل سکونت : تهران
فارق التحصیل گرافیک از هنرستان
کارشناس کارگردانی
کارشناسی ارشد کارگردانی

شرکت در اکسپوی عکس تهران
شرکت در جشنواره فیلم عکس همراه تهران
برگزاری چندین نمایشگاه گروهی عکس