0
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1390/10/20
  • محل سکونت : مشهد
حجت سالارمحمدی (تاری کا) - متولد ١٣٦٤، بافت .
کارشناس ارشد تصویر سازی، دانشگاه هنر تهران.
سوابق کاری:
1- چاپ مجموعه عکس با عنوان ^92^^92^^92^^92^^92^^92^^92^^34^قیر^92^^92^^92^^92^^92^^92^^92^^34^ در مجله ^92^^92^^92^^92^^92^^92^^92^^34^عکس‏‏‏^92^^92^^92^^92^^92^^92^^92^^34^، شماره ٢٦٧- ١٣٨٨.
جشنواره ها:
١-مقام اول نخستین جشنواره عکس ملی ایران- اسفند 1390
2- مقام دوم ششمین جشنواره بین الملی فیلم و عکس دانشجویی- خرداد ١٣٨٩،خانه هنرمندان.
2- حضور در دوسالانه‌ی بزرگ هنرهای تصویری ریودوژانیروی برزیل – موسسه فرهنگی هنری – شهریور1390

3- حضور در سه دوره متوالی در جشن تصویر سال‏، خانه هنرمندان، سال های ١٣٨٧،٨٨،٨٩.

5- مقام سوم چهارمین جشنواره سراسری عکس جوانان ایران- ارومیه، آذر ١٣٨٧.

6- مقام دوم نخستین جشنواره منطقه ای فیلم و عکس دانشگاه آزاد اسلامی – قوچان ١٣٨٧.

7- مقام اول دومین جشنواره عکس و نقاشی ^92^^92^^92^^92^^92^^92^^92^^34^نقش بهشت^92^^92^^92^^92^^92^^92^^92^^34^، مشهد ١٣٨٨.

8- حضور در دو دوره متوالی جشنواره عکس ^92^^92^^92^^92^^92^^92^^92^^34^اردیبهشت هرمزگان^92^^92^^92^^92^^92^^92^^92^^34^ ١٣٨٨،١٣٨٩.

9- حضور در نهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان بوشهر ١٣٨٨.

10- مقام سوم هفتمین جشنواره فیلم و عکس نیشابور ١٣٨٧.

11- کسب تقدیر از هشتمین جشنواره فیلم و عکس نیشابور١٣٨٨.

12- کسب جایزه منتخب هیات داوران جشنواره عکس دانشگاه نیشابور.

١3- حضور در دوازدهمین جشنواره عکس کودک،کانون پرورش فکری، تهران ١٣87

١4- حضور در چهارمین سوگواره اشک محرم، فارس ١٣٨٧.

١5- مقام سوم نخستین جشنواره خاطرات دانشجویی، تهران ١٣٨٦.


نمایشگاه:
١- نمایشگاه گروهی عکس در خانه هنرمندان مشهد ١٣٨٨.

٢- نمایشگاه گروهی عکس در دانشکده هنر دانشگاه فردوسی مشهد ١٣٨٧.

٣- نمایشگاه انفرادی عکس در دانشکده هنر دانشگاه فردوسی مشهد ١٣٨٨.

٤- نمایشگاه گروهی عکس در دانشکده هنر دانشگاه فردوسی مشهد ١٣٨٩.