1
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1389/10/06
  • محل سکونت : تهران
میبینم و با دوربین درونم ثبت میکنم

- کسب مقام اول بخش عکاسی در اولین همایش بازار استان کرمانشاه سال 84
- کسب مقام اول در نمایشگاه عکس عاشورائیان به برگزاری جمعیت اکسیژن استان کرمانشاه سال 84
- برگزاری نمایشگاه عکس و نقاشی در دانشگاه آزاد اسلام آباد غرب سال 85
- برگزاری نمایشگاه عکس و نقاشی در دانشگاه آزاد کرمانشاه سال 86
-برگزاری نمایشگاه عکس تئاتر (صورتک) آبان 89
- شرکت در هفتمین جشنواره عکس آبرنگ و راهیابی 1 قطعه عکس به جشنواره سال 86
- شرکت درنمایشگاه 41 عکس منتخب از آثار « هفتمین جشنواره عکس آبرنگ » در گالری روبرتو پالدینی شهر وارزای ایتالیا سال 86
- شرکت در چهارمین جشنواره عکسهای دریایی ایران و راهیابی 1 قطعه عکس به جشنواره سال 86
- شرکت در پنجمین جشنواره عکس رشد و راهیابی 1 قطعه عکس به جشنواره سال 87
- شرکت در پنجمین جشنواره عکس کودک و راهیابی 1 قطعه عکس به جشنواره سال 87
- شرکت در دومین جشنواره قاب خالی خورشید و راهیابی 1 قطعه عکس به جشنواره سال 89
- شرکت در اولین جشنواره ملی عکس آیات و راهیابی 1 قطعه عکس به جشنواره سال 89
- شرکت در اولین جشنواره ملی عکس تعاون و تقدیر داوران سال 90(بخش منطقه ای)
- شرکت در جشنواره عکس بین المللی کودک صربستان و راهیابی 3 اثر به جشنواره سال 2011
-شرکت در چندین نمایشگاه گروهی
-مسئول کمیته اردوهای انجمن عکاسان کرمانشاه سال 89
- مسئول کمیته نمایشگاه و جشنواره های انجمن عکاسان کرمانشاه
- دبیر اجرائی اولین جشنواره عکس غرب فوکا
- عضو هیئت انتخاب آثار جشنواره عکس غرب فوکا
- عضو هیئت امنای انجمن عکاسان کرمانشاه
- عکاس خبر گزاری ایسنا-کرمانشاه سال 87